Bariery STOP.BIRDS

Bariery STOP.BIRDS umożliwiają tworzenie stref w otoczeniu stawów hodowlanych bez obecności ptaków

Animals Way S.A.

Bariery FishProtector II

Bariery FishProtector II umożliwiają tworzenie stref przy elektrowniach wodnych bez obecności ryb 

NANO-DI sp. z o.o.

Emitery Nano-di SILO

Emitery Nano-di SILO umożliwiają tworzenie stref magazynowych bez obecności gryzoni i owadów

Emitery HYDRO L12

Emitery HYDRO L12 umożliwiają tworzenie stref na budowlach hydrotechnicznych bez obecności szkodników