16-17 listopada 2017 - Roadshow Nano-di Space Poland (ASIA)

Dwa dni spotkań dedykowane dystrybutorom produktów Nano-di Space z Azji (Chiny, Vietnam, Laos, Kambodża, Tajlandia). Celem spotkania jest zaprezentowanie dystrybutorom z Azji jakie możliwości stwarzają produkty Nano-di Space.
W programie:
16-11-2017 Wizytacja obiektów w Polsce z wdrożoną technologią demonstratorów Nano-di Space;
17-11-2017 Szkolenia dla dostawców z Azji.

Nano-di SILO umożliwia tworzenie stref magazynowych bez obecności gryzoni i owadów

Nano-di HYDRO L12 umożliwia tworzenie stref na budowlach hydrotechnicznych bez obecności szkodników 

Nano-di STOP.FISH umożliwia tworzenie stref przy elektrowniach wodnych bez obecności ryb 

Nano-di STOP.BIRDS umożliwia tworzenie stref w otoczeniu stawów hodowlanych bez obecności ptaków

07-08 grudnia 2017 - Roadshow Nano-di Space Poland (Europa)

Dwudniowy cykl spotkań dedykowany dystrybutorom produktów Nano-di Space z Europy. Celem spotkania jest zaprezentowanie potencjalnym dystrybutorom z Europy jakie możliwości stwarzają produkty Nano-di Space. 

W programie: 
07-12-2017 Wizytacja obiektów w Polsce z wdrożoną technologią demonstratorów Nano-di Space; 
08-12-2017 szkolenia dla dostawców z Europy.

Nano-di SILO umożliwia tworzenie stref magazynowych bez obecności gryzoni i owadów

Nano-di HYDRO L12 umożliwia tworzenie stref na budowlach hydrotechnicznych bez obecności szkodników 

Nano-di STOP.FISH umożliwia tworzenie stref przy elektrowniach wodnych bez obecności ryb 

Nano-di STOP.BIRDS umożliwia tworzenie stref w otoczeniu stawów hodowlanych bez obecności ptaków

11-12 grudnia 2017 - Roadshow Nano-di Space Poland (Skandynawia)

Ten dwudniowy cykl spotkań dedykowany dystrybutorom produktów Nano-di Space z krajów skandynawskich (Szwecja, Norwegia, Dania, Islandia, Finlandia). Celem spotkania jest zaprezentowanie potencjalnym dystrybutorom z krajów skandynawskich jakie możliwości stwarzają produkty Nano-di Space.

W programie:
11-12-2017 Wizytacja obiektów w Polsce z wdrożoną technologią demonstratorów Nano-di Space;
12-12-2017 szkolenia dla dostawców z krajów skandynawskich.

Nano-di SILO umożliwia tworzenie stref magazynowych bez obecności gryzoni i owadów

Nano-di HYDRO L12 umożliwia tworzenie stref na budowlach hydrotechnicznych bez obecności szkodników 

Nano-di STOP.FISH umożliwia tworzenie stref przy elektrowniach wodnych bez obecności ryb 

Nano-di STOP.BIRDS umożliwia tworzenie stref w otoczeniu stawów hodowlanych bez obecności ptaków

Nano-di STOP.BIRDS

Nano-di STOP.BIRDS umożliwia tworzenie stref w otoczeniu stawów hodowlanych bez obecności ptaków