Przemysław Samociak


Prezes Europejskiego Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości

Dyrektor B+R GOODWAY (ActiverECO)

Menadżer, broker innowacyjnych technologii
oraz zawodowy specjalista elektroniki przemysłowej


Doświadczenie zawodowe: 

2018 - do dzisiaj Dyrektor Zarządzający / B+R, GOODWAY (ActiverECO)
2016 - do dzisiaj Przewodniczący Koordynatorów Klastra HO'X
2012 - 2017 Koordynator Klastra Ochrony i Monitoringu Zwierząt  
2005 - 2010 Dyrektor Zarządzający Business Consulting Services & Coaching 
2004 - 2010 Partner, Dyrektor Zarządzający McKinley BCS Ltd.  
2003 - do dzisiaj Prezes Europejskiego Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości
2001 - 2003 Doradca Rady Naukowej Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
2001 - do dzisiaj Mediator ds. gospodarczych przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej
1996 - 2000 Inside Coach Gremium Group


Ostatnie nagrody i wyróżnia wdrożeniowe:

2016 - nominacja Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, Gazety Wyborczej i Pulsu Biznesu do tytułu Polskiej Nagrody Innowacyjności 2016 za systemy dla ochrony środowiska
2017 - nominacja Centrum Inteligentnego Rozwoju do tytułu Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju za wdrożenie technologii sygnałowej w ekosystemach przyrodniczych

 

Edukacja i uprawnienia:

studia magisterskie, Master of Science in International Business Management w Oxford Brookes University 
studia licencjackie, specjalność Strategia i Zarządzanie, Wydział Zarządzania Akademia Koźmińskiego
podyplomowe public relations, Szkoła Główna Handlowa
europeistyka, Uniwersytet Warszawski
podyplomowe negocjacje i mediacje, Uniwersytet SWPS
uprawnienia członków rad nadzorczych z udziałem Skarbu Państwa

 

Wybrane programy certyfikacyjne:International Coach ICC (International Coaching Community) , Coaching Thinking & Team Innovation (Erickson College), Kaizen Coach (Kaizen Institute), Rozwiązywanie Problemów i Podejmowanie Decyzji (Kepner&Tregoe), Zarządzanie Projektami i Systemami Jakości ISO (PCBiC).

 Przemysław Samociak, Przemysław Samociak,Przemysław Samociak,Przemysław Samociak,Przemysław Samociak,Przemysław Samociak,Przemysław Samociak,Przemysław Samociak,Przemysław Samociak,Przemysław Samociak,Przemysław Samociak,Przemysław Samociak,Przemysław Samociak,