NANO-DI

Polskie technologie NANO-DI

STOP-FISHNANO-DI BIO sp. z o.o. dostarcza emitery sygnałowe, które tworzą strefy bez obecności ryb. Bariera FishProtector II (STOP.FISH) to emitery sygnałów wykonane w technologii nano-diffusers (nano-dyfuzorów sygnałowych), które tworzą w wodzie strefy bez obecności ryb. Metoda jest przyjazna rybom. Ryby nie muszą być płoszone lub inwazyjnie eliminowane z otoczenia. 

 

Bariera FishProtector II montowana jest przed lub na terenie kanału dopływowego lub ujęcia wody tworząc strefę ochronną dla ryb. W szerszym ujęciu technologia FishProtector II to zespół nośników sygnałowych stosowanych w ekosystemach przyrodniczych o lokalnej skali oddziaływania.

Urządzenia w technologii nano-diffusers (nano-dyfuzorów sygnałowych) dystrybuowane w Polsce:

Bariera FishProtector II - dostawca: NANO-DI sp. z o.o.  www.nano-di.pl
Bariera STOPBirds - dostawca: Animals Way S.A.  www.way-sa.pl

Urządzenia są na etapie demonstracji prototypów technologii nano-diffusers:

Nano-di SILO - strefy magazynowe bez obecności gryzoni i owadów
Nano-di Space L12 - strefy na budowlach hydrotechnicznych bez obecności szkodników Więcej informacji: 

NANO-DI BIO sp. z o.o.
00-667 Warszawa, Koszykowa 61 p.1
www.nano-di.pl, tel.: +48 399 261 317

Europejski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości 
Biuro Demonstratorów Technologii
02-797 Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 22/47B