Nano-di Space

Demonstracja polskich technologii Nano-di Space

Nano-di Space to emitery sygnałów, które tworzą strefy bez obecności zwierząt. Metoda jest przyjazna zwierzętom. Zwierzęta nie muszą być płoszone lub siłowo eliminowane z otoczenia. Nano-di Space nie stanowi zagrożenia fizycznego ani psychicznego dla organizmów żywych.

Urządzenia Nano-di Space są na etapie demonstracji prototypów technologii:

Nano-di SILO - strefy magazynowe bez obecności gryzoni i owadów

Nano-di STOP.FISH - strefy przy elektrowniach wodnych bez obecności ryb 

Nano-di STOP.BIRDS - strefy w otoczeniu stawów hodowlanych bez obecności ptaków 

Nano-di Space L12 - strefy na budowlach hydrotechnicznych bez obecności szkodników  

 

Więcej informacji: 

Europejski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości 
Biuro Demonstratorów Technologii
02-797 Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 22/47B

www.eirp.pl, email.: eirp@eirp.pl, tel.: + 48 22 290 62 42