Raneturalizacja

Biofizyka dla ochrony przyrody

Renaturalizacja – działanie przywracające ekosystemom naturalny stan ich równowagi biologicznej bliski stanowi pierwotnemu sprzed wprowadzenia w nim zmian przez człowieka. Renaturalizacja stanowi doskonałe uzupełnienie prac o charakterze technicznym – inżynieryjnym.

Metoda polega na wytworzeniu nośnika odpowiedniego dla ekosystemu, który poprzez rozprzestrzenianie w ekosystemie charakterystycznego porządku strukturalnego uruchamia procesy najbardziej optymalne dla uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych danego ekosystemu. Możliwe jest to dzięki rozwoju technologicznemu pozwalającemu na nadanie nowych funkcji układom cząstek nośnika.

Więcej informacji:

Europejski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości
Biuro ds. Renaturyzacji
02-797 Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 22/47B 

www.eirp.pl, email.: biuro@eirp.pl, tel.: + 48 22 290 62 42