Ochrona kąpieliska przed bakteriami

Ochrona kąpieliska przed bakteriami

Ochrona Kąpieliska to zespół urządzeń działających na rzecz poprawy jakości wody na kąpielisku lub miejscu do kąpania w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób i odczynów alergicznych osób kąpiących się w kąpieliskach, miejscach do kąpania i w tzw. „dzikich kąpieliskach”, które podlegają nadzorowi Policji i Straży Miejskiej.

Ochrona Kąpieliska składa się ze specjalnie przygotowanych podwodnych urządzeń, które rozmieszczane są na obrzeżach kąpieliska przez płetwonurków lub techników (w zależności od charakterystyki kąpieliska).

Ochrona Kąpieliska podwyższa bezpieczeństwo osób kapiących się w odniesieniu do niespodziewanego i szybkiego pojawienia się w wodzie zanieczyszczeń, bakterii, wirusów, glonów

Urządzenia eliminują z obszaru kąpieliska:
  • zakwity sinic
  • glony w przypadku ich masowego rozwoju
  • Enterokoki kałowe i Escherichia coli w zakresie przekroczenia zawartości dopuszczalnych skutków ew. zanieczyszczenia wody, w tym ściekami, zanieczyszczeniami rolniczymi
Urządzenia:
  • nie wymaga obsługi personelu kąpieliska
  • zapewnia bezpieczeństwo osobom kąpiącym się
  • urządzenia są wodoodporne, nie wymagają zewnętrznego zasilania, nie są toksyczne
  • producent dostarcza certyfikaty, w tym deklarację zgodności WE/CE

 Urządzenie radykalnie zmniejszy ryzyko wystąpienia chorób i odczynów alergicznych osób kąpiących się pozwala zwiększyć liczbę osób korzystających z kąpieliska poprzez zapewnienie najwyższej jakości parametrów wody.

Więcej informacji:

Europejski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości
Biuro Demonstratorów Technologii
02-797 Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 22/47B 

www.eirp.pl, email.: eirp@eirp.pl, tel.: + 48 22 290 62 42