EIRP-działa na rynkach międzynarodowych

“EIRP wprowadza na rynki międzynarodowe usługi i produkty 
służące ochronie środowiska przyrodniczego oraz ochrony zdrowia”.

Realizujemy strategie rynkowe oraz wejścia na rynki międzynarodowe, w tym rynki USA, Unii Europejskiej. Każda strategia precyzuje docelowe segmenty rynku, źródła przewagi konkurencyjnej, politykę marki, sposób dostarczenia produktu/usługi w średnim i długim okresie. Integralnym elementem strategii jest model finansowy pozwalający określić wpływ scenariuszy strategicznych na zwrot z inwestycji i wartość firmy.

EIRP świadczy usługi konsultingu strategicznego, którego celem jest wspomaganie rozwoju przedsiębiorstwa i zdobywania rynków międzynarodowych. Każdy z naszych klientów jest traktowany indywidualnie. Działania EIRP mają na celu kluczowe wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu unikalnej strategii dla każdego z klientów. Koncentrujemy się na wnikliwej analizie usług/produktów oraz rynków docelowych, taka by skuteczne było ukierunkowanie firmy na budowanie kluczowych kompetencji, które przesądzają o przewadze konkurencyjnej. W związku ze wzrastającym zapotrzebowaniem rynku na pomoc w promocji i komercjalizacji nowych technologii oraz prac badawczych nasz instytut wprowadził usługę doradztwa w zakresie transferu technologii oraz brokera technologii.

Doradztwo w zakresie transferu technologii

Pośredniczymy w przekazywaniu wiedzy, technologii i licencji. Oceniamy potrzeby, wyszukujemy odpowiednie technologie, oszacowujemy koszty implementacji i opracowujemy procedury wdrożenia.

 • Identyfikacja potencjalnych odbiorców/dostawców technologii
 • Kojarzenie partnerów transferu technologii Budowanie relacji gospodarczych
 • Przygotowanie umowy transferu technologii
 • Organizowanie ekspertyz technicznych, prawnych, finansowych, stanu ochrony praw własności przemysłowej
 • Wsparcie zarządzania rozwojem technologii
 • Wsparcie procesu wdrożenia technologii

Jest to usługa oferowana wybranym twórcom technik, których innowacyjne technologie, w opinii naszych ekspertów posiadają duży potencjał rynkowy. W ramach usługi dokonywana jest przez nas:

 • ocena jakościowa i ilościowa wartości rynkowej własności intelektualnej,
 • rozpoznanie obecnego stanu techniki i sprawdzenie obecności na rynku technologii konkurencyjnych,
 • opracowanie modeli komercjalizacji własności intelektualnej,
 • analiza rynku, oraz ocena możliwości wdrażania innowacji technologicznych,
 • poszukiwanie odbiorców na opracowane innowacyjne produkty i technologie,
 • pomoc w komercjalizacji i transferze technologii.